marmoroida

suomi-englanti sanakirja

marmoroida englanniksi

  1. marbleise, marbleize

  2. grain

  3. marble

  1. to cover with marble

  2. to marble (gloss)