manailla

suomi-englanti sanakirja

manailla englanniksi

  1. To swear (to use offensive language).