magnetoitumaton

suomi-englanti sanakirja

magnetoitumaton englanniksi

  1. unmagnetized