magnetoitua

suomi-englanti sanakirja

magnetoitua englanniksi

  1. To become magnetic.