machoilla

suomi-englanti sanakirja

machoilla englanniksi

  1. To act as a macho.