luminanssi

suomi-englanti sanakirja

luminanssi englanniksi

  1. luminance

  1. luminance