lorvia

suomi-englanti sanakirja

lorvia englanniksi

  1. footle

  2. moon

  3. hang out

  1. (syn of)