letkautella

suomi-englanti sanakirja

letkautella englanniksi

  1. gag

  1. to quip repeatedly