ledsen

suomi-englanti sanakirja

ledsen englanniksi

  1. sorry, sad