lapdog

suomi-englanti sanakirja

lapdog englannista suomeksi

  1. sylikoira

  1. Substantiivi

lapdog englanniksi

  1. (alternative form of)