laitos

suomi-englanti sanakirja

laitos englanniksi

 1. plant

 2. institution

 3. authority

 4. establishment

 5. facility, installation

 6. phrontistery

 7. academic department

 8. institute

 1. institution (gloss)

 2. (financial) institution

 3. (medical) institution

 4. facility (gloss)

 5. plant (gloss)

 6. department, faculty (gloss)

 7. edition (gloss)

 8. (par)