lainrikkomus

suomi-englanti sanakirja

lainrikkomus englanniksi

  1. law-breaking

  1. breach of the law