läänitys

suomi-englanti sanakirja

läänitys englanniksi

  1. feudatory

  2. feoff, fief

  1. fiefdom (gloss)

  2. tenure (gloss)