kruusailla

suomi-englanti sanakirja

kruusailla englanniksi

  1. (synonym of)