kritikointi

suomi-englanti sanakirja

kritikointi englanniksi

  1. (synonym of)