kristuskeskeinen

suomi-englanti sanakirja

kristuskeskeinen englanniksi

  1. Christ-centered

  2. ''Hänen opetuksensa on hyvin kristuskeskeistä.''

    His preaching is very Christ-centered.