kriisi

suomi-englanti sanakirja

kriisi englanniksi

  1. crisis

  1. crisis