kovettua

suomi-englanti sanakirja

kovettua englanniksi

  1. indurate

  2. petrify

  3. callus

  4. harden

  1. To set, to solidify.

  2. To harden.