korrekti

suomi-englanti sanakirja

korrekti englanniksi

  1. correct

  1. correct (as in politically correct)