korostua

suomi-englanti sanakirja

korostua englanniksi

  1. To be emphasized, highlighted.