konkretisoitua

suomi-englanti sanakirja

konkretisoitua englanniksi

  1. concretise, concretize

  1. To concrete, be concretised/concretized, solidify.

  2. (fi-participle of)