kolari

suomi-englanti sanakirja

kolari englanniksi

  1. collision

  2. prang

  3. smash

  1. crash, collision, especially an automobile accident

  2. (synonym of)