kitata

suomi-englanti sanakirja

kitata englanniksi

  1. calk, caulk

  2. putty

  1. To putty.

  2. To guzzle, to swill, to tipple (gloss)