kilocalorie

suomi-englanti sanakirja

kilocalorie englannista suomeksi

  1. kilokalori

  1. Substantiivi

kilocalorie englanniksi

  1. A non-SI unit of energy equal to 1,000 calories, used (''now rare'') in chemistry or physics; equal to 1 calorie as used in nutrition. Symbol kcal.

  2. (monikko) it|kilocaloria

  3. kilocalorie

  4. (l)