kikatella

suomi-englanti sanakirja

kikatella englanniksi

  1. to giggle