kihti

suomi-englanti sanakirja

kihti englanniksi

  1. gout, gouty arthritis, urarthritis

  1. gout