keskivaiheille

suomi-englanti sanakirja

keskivaiheille englanniksi

  1. amidship, amidships

  1. mid-, into the middle of, into a middle or intermediate phase