keskialue

suomi-englanti sanakirja

keskialue englanniksi

  1. middle

  1. central area, middle area

  2. midrange

  3. the zone