keikkailla

suomi-englanti sanakirja

keikkailla englanniksi

  1. job

  1. to gig (to engage in musical performances)

  2. to job (to do odd jobs or occasional work for hire)