kehikko

suomi-englanti sanakirja

kehikko englanniksi

  1. frame, underframe

  2. stocks

  3. bare bones

  1. (qualifier) fabric, structure

  2. framework, gantry