katka

suomi-englanti sanakirja

katka englanniksi

  1. whale louse

  1. An amphipod.