kalvinta

suomi-englanti sanakirja

kalvinta englanniksi

  1. reaming