kalvaa

suomi-englanti sanakirja

kalvaa englanniksi

  1. eat away

  2. chip away at

  3. nag

  4. erode

  5. fret

  1. to gnaw

  2. (syn)

  3. to chafe, rub

  4. to gnaw, nag, bother, gall