kaltsi

suomi-englanti sanakirja

kaltsi englanniksi

  1. rock (''outcrop'')