kaltio

suomi-englanti sanakirja

kaltio englanniksi

  1. spring (place where water emerges to the surface)

  2. spring