kalmannos

suomi-englanti sanakirja

kalmannos englanniksi

  1. a child born after the death of father

  2. a posthumous work