kalanteroida

suomi-englanti sanakirja

kalanteroida englanniksi

  1. calender

  1. To calender.