kakkia

suomi-englanti sanakirja

kakkia englanniksi

  1. ca-ca

  1. To poop.

  2. (fi-form of)