kaiverrus

suomi-englanti sanakirja

kaiverrus englanniksi

  1. engraving

  2. diaglyph, intaglio

  3. glyptic art

  4. inscription

  1. engraving