kaavio

suomi-englanti sanakirja

kaavio englanniksi

  1. chart

  2. diagram

  3. fig

  4. plot

  1. diagram, scheme, chart