jut

suomi-englanti sanakirja

jut englannista suomeksi

 1. kieleke

 2. törröttää

 3. törröttäminen

 1. Verbi

 2. törröttää

 3. Substantiivi

jut englanniksi

 1. To stick out.

 2. (ux)

 3. 1725-1726'', (w), ''The Odyssey''

 4. It seems to jut out of the structure of the poem.
 5. (quote-book)|chapter=1| title=(w)| passage=...enormous Chesterfield packs aslant on the scoreboards, a couple of cigarettes jutting from each.

 6. (quote-journal)

 7. To butt.

 8. 1772-1782, (w), ''The English Garden''

 9. the jutting steer
 10. Something that sticks out.

 11. (synonyms)

 12. 1999, ''Stardust'', Gaiman|Neil Gaiman, page 3 (2001 Perennial Edition).

 13. The town of Wall stands today as it has stood for six hundred years, on a high jut of granite amidst a small forest woodland.
 14. (romanization of)

 15. to get somewhere (to a location or a situation), to arrive

 16. (syn)

 17. 1958, Miklós Szenczi (translator), Jane Austen (author), ''Büszkeség és balítélet (Pride and Prejudice)''

 18. Fél mérföldön át egyre fölfelé vitt az útjuk, s végül elég magas dombtetőre jutottak, ahol véget ér az erdő, (…)
  : They gradually ascended for half-a-mile, and then found themselves at the top of a considerable eminence, where the wood ceased, (…)
  Két nappal ezelőtt megdöbbentő hír jutott a fülembe.
  : A report of a most alarming nature reached me two days ago.
  :: (Literally: “…got into my ears…”)
 19. to at, to (gloss)

 20. Először is az egyházi adó kérdésében olyan megegyezésre kell jutnia, amely hasznos reá magára nézve, de a kegyúr érdekeit sem sérti.
  : In the first place, he must make such an agreement for tithes as a may be beneficial to himself and not offensive to his patron.
 21. to by something ((hu-case))

 22. (uxi)

 23. 1976, Mária Borbás (translator), Jane Austen (author), ''Értelem és érzelem (Sense and Sensibility)''

 24. Mrs. Dashwood elküldte válaszát, s tüstént abban az élvezetben részesítette magát, hogy bejelentette mostohafiának és a feleségének: házhoz jutott
  : No sooner was her answer dispatched, than Mrs. Dashwood indulged herself in the pleasure of announcing to her son-in-law and his wife that she was provided with a house
 25. 1983, Mária Borbás (translator), Jane Austen (author), ''A klastrom titka (Northanger Abbey)''

 26. Váratlanul ranghoz és vagyonhoz jutott, és így elhárult minden akadály;
  : His unexpected accession to title and fortune had removed all his difficulties;
 27. to be left to someone, to be given or afforded to someone ((hu-case))

 28. Valami nagy hiba történhetett a két fiatalember nevelése körül. Az egyiknek jutott minden jóság, a másiknak csak a látszata.
  : There certainly was some great mismanagement in the education of those two young men. One has got all the goodness, and the other all the appearance of it.
  :: (Literally: “to one of them got all the goodness,…”)
  Edwardnak jutott osztályrészül az elsőnek érkezett előjoga, (…)
  : Edward was allowed to retain the privilege of first comer, (…)
  (…) Robert életmódjában, beszédében mi sem késztethetett ama gyanúra, hogy (…) bátyjának keveset hagyott, sem hogy neki magának túlságosan sok jutott;
  : (…) nothing ever appeared in Robert's style of living or of talking to give a suspicion of (…) either leaving his brother too little, or bringing himself too much;
  :: (Literally: “too much got to himself”)
 29. (inflection of)