jakarta

suomi-englanti sanakirja

jakarta englanniksi

  1. Djakarta, Jakarta