involvement

suomi-englanti sanakirja

involvement englannista suomeksi

  1. osallistuminen

  2. kiintymys

  3. intiimi suhde

  1. Substantiivi

  2. osallistuminen

involvement englanniksi

  1. The act of involving, or the state of being involved.

  2. {{quote-journal|en|date=July 8, 1988|author=Rosenbaum|Jonathan Rosenbaum|title=Portfolio Without Artist|work=Chicago Reader|url=https://securesite.chireader.com/cgi-bin/Archive/abridged2.bat?path=1988/880708/HUSTON