intensify

suomi-englanti sanakirja

intensify englannista suomeksi

  1. tehostaa

  2. vahvistaa

  3. kirkastaa

  4. lisätä

  1. Verbi

intensify englanniksi

  1. To render more intense

  2. (usex)

  3. To become intense, or more intense; to act with increasing power or energy.

  4. *{{quote-journal