infected

suomi-englanti sanakirja

infected englannista suomeksi

  1. tulehtunut, infektoitunut

  1. Verbi

  2. infektoitunut, tartunnan saanut">tartunnan saanut

infected englanniksi

  1. (en-past of)

  2. (ux)

  3. Having an infection.