inevitability

suomi-englanti sanakirja

inevitability englannista suomeksi

  1. väistämättömyys

  1. Substantiivi

  2. väistämättömyys

inevitability englanniksi

  1. The condition of being inevitable.

  2. (quote-web)

  3. An inevitable condition or outcome.