increasingly

suomi-englanti sanakirja

increasingly englannista suomeksi

  1. kasvavassa määrin

  1. yhä enemmän, kasvavassa määrin

increasingly englanniksi

  1. increasing in amount or intensity

  2. {{quote-journal