improvisoida

suomi-englanti sanakirja

improvisoida englanniksi

  1. extemporize, improvise

  2. ad-lib, extemporise

  1. To improvise.