implantti

suomi-englanti sanakirja

implantti englanniksi

  1. implant

  1. implant