implantti

suomi-englanti sanakirja

implantti englanniksi

  1. implant
  1. implant