ilmestymisaika

suomi-englanti sanakirja

ilmestymisaika englanniksi

  1. time of publication